Όμιλοι 2017-2018

Ο Όμιλος Καινοτομίας « Μικροί Επιστήμονες εν δράσει» δημιουργήθηκε προκειμένου οι μαθητές να μάθουν να ερευνούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον με επιστημονικό τρόπο.

Το περιβάλλον μάθησης θα έχει διερευνητικά χαρακτηριστικά και θα περιλαμβάνει δύο στάδια:

Από το σχολικό έτος 2012 λειτουργούν στο σχολείο μας όμιλοι με αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες και την εκπαιδευτική ρομποτική. Το σχολικό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσουν τρεις εκπαιδευτικοί όμιλοι τεχνολογίας-ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στοχεύει στο να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας, δηλαδή την ανακάλυψη, τη συλλογή δεδομένων, την παρατήρηση, την αξιολόγηση, την ταξινόμηση των ιστορικών πηγών και τη διατύπωση επιμέρους και γενικότερων συμπερασμάτων.

Για πρώτη χρονιά φέτος (σχολ.έτος 2017 – 2018) ξεκινάει ο Όμιλος Φωτογραφίας για μαθητές και μαθήτριες της Ε’ και Στ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής μας.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος «Τέχνη και Πολιτισμός» λειτουργεί για τρίτη συνεχή χρονιά, διευρύνοντας τους θεματικούς του άξονες και ενισχύοντας τη διαθεματικότητα και τη συνεργασία μεταξύ ανθρωπιστικών και τεχνολογικών σπουδών.