Ανακαλύπτοντας το περιαστικό δάσος της πόλης μου!!!

    Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα την αειφορική προσέγγιση του περιαστικού δάσους της Φλώρινας από τους μαθητές της Α΄ τάξης του Πειραματικού Σχολείου στοχεύει στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών για το περιβάλλον και την αειφορία. 
    Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, στο πλαίσιο της διαθεματικότητας, συνδέθηκαν με όλα τα μαθήματα. Παράλληλα, εκτός των γενικών στόχων περί ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά ζητήματα, αναθεώρησης αντιλήψεων και πρακτικών, υιοθέτησης νέων στάσεων και συμπεριφορών καθώς και απόκτησης περιβαλλοντικής συνείδησης, εξυπηρετήθηκαν και στόχοι που αφορούσαν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών/τριών, στη βελτίωση του προφορικού και γραπτού τους λόγου, στην ανάπτυξη συνεργατικού και ομαδικού πνεύματος και τέλος στην ψυχοσυναισθηματική και αισθητική ανάπτυξή τους.

 

Σχολικό έτος: 
2016-2017
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 03 Οκτ 2016 to Παρασκευή, 09 Ιουν 2017

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν