Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης

Στα πλαίσια του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης και σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ υλοποιήσαμε στην Α΄ τάξη του σχολείου μας το πρόγραμμα «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης». Λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ των μεταβλητών της αυτοεκτίμησης και της ακαδημαϊκής επίδοσης αναπτύξαμε δραστηριότητες που να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών, προσαρμοσμένες πάντοτε στο νεαρό της ηλικίας τους.

Σχολικό έτος: 
2013-2014
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 28 Οκτ 2013 to Παρασκευή, 30 Μάιος 2014
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν