Δημοκρατία και Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Δημοκρατία και Εκπαίδευση

Φορέας σχεδιασμού προγράμματος: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Χρονική διάρκεια: ένα σχολικό έτος

1. Φιλοσοφία του εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα Δημοκρατία και Εκπαίδευση αποσκοπεί στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου σε θέματα διδασκαλίας των αρχών και των αξιών της δημοκρατίας, πολιτικής αγωγής και κοινοβουλευτικής και πολιτικής ιστορίας.

2. Εκπαιδευτικοί στόχοι

  • Το πρόγραμμα «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» επιδιώκει να προσφέρει χρήσιμα  εργαλεία στους εκπαιδευτικούς για να “διδάξουν τη δημοκρατία” στις τάξεις.
  • Να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους  και να τεκμηριώσουν περισσότερο κάποια από τα αντικείμενά της.
  • Να προτείνει μεθόδους συμμετοχικές, ενεργητικές, συνεργατικές, που επιδιώκουν τον συνδυασμό της γνωστικά προσανατολισμένης μάθησης με τη συναισθηματική  εμπλοκή των μαθητών.
  • Να συνδυάσει τα σχολικά διδασκόμενα μαθήματα με βιωματικές δραστηριότητες, εύκολα παρουσιάσιμες στις σχολικές τάξεις.
  • Να προσφέρει εργαλεία ελκυστικά, βιωματικά και ευχάριστα να συμβάλει στον προβληματισμό γύρω από τις κεντρικές αξίες και τις μεθόδους της δημοκρατικά προσανατολισμένης σύγχρονης εκπαίδευσης.
Σχολικό έτος: 
2016-2017
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 01 Ιουν 2017
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν