Δράση συνδιδασκαλίας-αλληλοβοήθειας

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Τα εκτάκια υιοθετούν πρωτάκια» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε την Πέμπτη 17/10 μια κοινή δράση από τις υπεύθυνες του προγράμματος. Τα πρωτάκια συνοδευόμενα από τα εκτάκια τους ξεναγήθηκαν στην τάξη των μεγάλων παιδιών (Στ΄) και στη συνέχεια ασχολήθηκαν με μια δημιουργική δραστηριότητα ελεύθερου σχεδίου. Τα μεγάλα παιδιά καθισμένα ανά ομάδες μαζί με τα μικρά παιδιά τα καθοδηγούσαν και τα βοηθούσαν ενώ τα μικρότερα παιδιά απολάμβαναν την υποστήριξη και ένιωθαν χαρούμενα και ασφαλή για την φροντίδα που δέχονται από τα μεγάλα παιδιά. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσονται δεσμοί αλληλεγγύης μεταξύ των παιδιών του σχολείου μας.

Σχολικό έτος: 
2019-2020
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 17 Οκτ 2019
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν