Εφαρμογή της διδακτικής πρότασης του Εργαστηρίου των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής για τη διδασκαλία των κλασμάτων στην Α Δημοτικού

Στην Α’ τάξη εφαρμόστηκε η πρόταση του Εργαστηρίου των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής του ΠΤΔΕ Φλώρινας για τη διδασκαλία των κλασμάτων. Εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία του Εργαστηρίου, που υπαγορεύτηκε από την πεποίθηση ότι η διδασκαλία των ρητών αριθμών στο δημοτικό σχολείο χρήζει βελτίωσης, καθώς θέτει πολλά προβλήματα σε μαθητές και δασκάλους. Η πεποίθηση αυτή βασίζεται σε σύγχρονες θεωρίες σχετικά με την αριθμητική ανάπτυξη και σε πλήθος ερευνών που αναδεικνύουν τις δυσκολίες που συναντώνται στη μάθηση των κλασμάτων και γενικά των ρητών αριθμών (ενδεικτικά: Stafylidou & Vosniadou 2004; Lemonidis & Kaiafa 2013).

Στην παρούσα διδακτική πρόταση δίνεται έμφαση στην κατανόηση της έννοιας του κλάσματος, η οποία παρουσιάζεται με σειρά εξελικτικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις ικανότητες των μαθητών, ενώ εφαρμόζεται η λογική των τροχιών μάθησης. Στην Α’ τάξη οι μαθητές πραγματοποιούν χωρισμούς σχημάτων σε δύο ή τέσσερα ίσα μέρη, με ευρεία χρήση εποπτικών μέσων. Αναλυτικότερα, χωρίζουν κύκλους, τετράγωνα και ορθογώνια σε 2 και 4 ίσα μέρη και περιγράφουν τα μέρη αυτά χρησιμοποιώντας τις φράσεις: «μισά και τέταρτα» ή «το μισό του, το ένα τέταρτο του».

Σχολικό έτος: 
2014-2015
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 03 Νοε 2014 to Παρασκευή, 29 Μάιος 2015
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν