Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Το δικό μας μουσείο

Φιλοσοφία του Προγράμματος

Με αφορμή την περιδιάβασή μας στην ιστορία των αρχαίων χρόνων στην Δ΄ Δημοτικού θα δημιουργήσουμε τα  αντιπροσωπευτικότερα έργα τέχνης της εκάστοτε χρονικής περιόδου. Για παράδειγμα θα φιλοτεχνήσουμε διάφορα είδη αγγείων της γεωμετρικής εποχής, όπως ληκύθους, κρατήρες, πινάκια κ.α., διακοσμημένα με γεωμετρικά μοτίβα  αλλά και μελανόμορφα- ερυθρόμορφα αγγεία χαρακτηριστικά της αρχαϊκής εποχής. Στη συνέχεια, στο «χρυσό αιώνα» θα μελετήσουμε και θα κατασκευάσουμε δείγματα της τέχνης της εποχής εκείνης. Απώτερος στόχος μας είναι η κατασκευή ενός μουσείου με δημιουργίες των μαθητών, επισκέψιμο στο κοινό και σε άλλες σχολικές τάξεις με ξεναγούς τους ίδιους τους μαθητές.

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος επιδιώκεται οι μαθητές να:

-           Εμπλουτίσουν τις ιστορικές τους γνώσεις με στοιχεία τέχνης αλληλένδετα με τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε χρονικής περιόδου.

-           Συνειδητοποιήσουν ότι η τέχνη διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τους  προβληματισμούς των ανθρώπων της κάθε εποχής.

-           Ασκηθούν σε δεξιότητες λεπτής κινητικότητας, πλαστικής και σχεδίου.

-           Καλλιεργήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

-           Οικειοποιηθούν το μουσείο ως ένα χώρο που θα φιλοξενήσει τις δικές τους δημιουργίες.

-           Τονωθεί η αυτοπεποίθησή τους και να παρουσιάσουν με περηφάνεια τα εκθέματά τους  στο κοινό.

-           Ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ τους.

Μεθοδολογία εκπαιδευτικού προγράμματος

Έπειτα από την επεξεργασία της εκάστοτε ενότητας στο εγχειρίδιο της Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού, π.χ. Γεωμετρικά χρόνια, θα ακολουθεί ειδική μνεία στην τέχνη της εποχής εκείνης. Θα προβάλλεται ειδικά διαμορφωμένη οπτικοακουστική  παρουσίαση στους μαθητές που θα περιλαμβάνει τα σημαντικότερα έργα τέχνης της εποχής και θα αναλύει τα χαρακτηριστικά καθενός από αυτά. Οι μαθητές θα τα παρατηρούν και θα επισημαίνουν οι ίδιοι τα χαρακτηριστικά του κάθε έργου τέχνης. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει το στάδιο της κατασκευής τους. Έπειτα από την κατασκευή του κάθε έργου οι μαθητές θα το απεικονίζουν σε ζωγραφιά και θα συγγράφουν μια ιστορία εμπνευσμένα από αυτά με πραγματικά στοιχεία αλλά και φανταστικά.

Δράσεις που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Σχολικό έτος: 
2018-2019
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 10 Ιουν 2019
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν