Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Life skills

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου ξεκίνησε στην Ε΄ και στην Στ΄ τάξη το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Life skills (Δεξιότητες Ζωής) που θα διαρκέσει για ακόμη 2 Πέμπτες στις μεγάλες τάξεις του σχολείου μας. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε 160 δημοτικά σχολεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Φλώρινας με πρωτοβουλία του Βρετανικού Συμβουλίου. Εκπαιδευτής για τη Φλώρινα είναι ο Κωνσταντίνος Στεργίου, Οικονομολόγος- M-ed. Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ζητήματα όπως, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, η επικοινωνία και η συνεργασία, η ιδιότητα του πολίτη, η σχέση της καθημερινότητας με την καριέρα, η προσωπική και η κοινωνική υπευθυνότητα, τα οποία είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για την επιτυχία στον 21ο αιώνα και χρήσιμα τόσο για υγιείς κοινωνίες όσο και για ισχυρούς, δυναμικούς, και με απήχηση στην αγορά εργασίας, ανθρώπους.

Την Πέμπτη 17 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το δεύτερο δίωρο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Δεξιότητες ζωής» στην Ε΄ και στην Στ΄ τάξη του σχολείου μας. Το θέμα της σημερινής συνάντησης του εκπρόσωπου του Βρετανικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Στεργίου με τους μαθητές ήταν «Το δημοτικό συμβούλιο», η συγκρότησή του, η λειτουργία του και η χρησιμότητά του. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας κατέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα και στη συνέχεια τις συζήτησαν με το δημοτικό συμβούλιο σε μια ζωντανή και αυτοσχέδια συζήτηση.

Την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Δεξιότητες ζωής» (Life Skills) του Βρετανικού Συμβουλίου από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του προγράμματος για τη Φλώρινα, Κώστα Στεργίου. Συγκεκριμένα κατά την πρώτη ώρα διεξαγωγής του προγράμματος διενεργήθηκε ένα βιωματικό debate στην τάξη, όπου οι μαθητές έπαιρναν θέση (συμφωνώ, δεν έχω άποψη, διαφωνώ) σε προτάσεις -προβληματισμούς που τους θέτονταν. Κατά τη δεύτερη ώρα, οι μαθητές ζωγράφισαν πώς φαντάζονταν τον εαυτό τους μετά από είκοσι χρόνια. Εν κατακλείδι κρίνουμε ότι οι μαθητές αποκόμισαν πολύ σημαντικά οφέλη από τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου προγράμματος, διότι ασχολήθηκαν με ζητήματα της καθημερινής ζωής, κρίθηκαν να πάρουν αποφάσεις, να προβληματιστούν, να εκφράσουν και να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Κώστα Στεργίου για το δημιουργικό χρόνο που μας διέθεσε.

 

Σχολικό έτος: 
2015-2016
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 10 Μαρ 2016 to Πέμπτη, 14 Απρ 2016

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν