Εκπαιδευτικό project: « Νόμος-Nομίζω-Nόμισμα»

Οι τάξεις Γ΄, Δ΄ και Ε΄ υλοποίησαν το εκπαιδευτικό project: « Νόμος-νομίζω-νόμισμα» από τη νομισματική συλλογή της Alpha Bank, το οποίο έφτασε στο σχολείο μας, όπως και σε άλλα δημοτικά σχολεία της πόλης μας μέσα σε μια ειδικά διαμορφωμένη βαλίτσα.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του νομίσματος, που ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα, να εξοικειωθούν με την εικονογραφία του, την κυκλοφορία του και τη χρήση του ως μέσου συναλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν σχεδιασθεί τα ακόλουθα υλικά που συνοδεύουν το Πρόγραμμα και προορίζονται για ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες·

  • Επιδαπέδιος χάρτης παζλ (24 κομμάτια), με διαστάσεις 130 εκ. x 190 εκ., επάνω στον οποίο σημειώνονται πόλεις και βασιλείς της αρχαιότητας καθώς και τα νομίσματά τους.
  • 100 κάρτες νομισμάτων, οι οποίες αντιστοιχούν σε 50 νομίσματα. Οι 50 κάρτες απεικονίζουν την εμπρόσθια όψη των νομισμάτων και οι υπόλοιπες 50 κάρτες απεικονίζουν την οπίσθια όψη τους. Πίσω από κάθε κάρτα, αναγράφεται η περιγραφή του νομίσματος που απεικονίζεται·
  • Έξι αντίγραφα αρχαίων νομισμάτων, από τη Συλλογή της Alpha Bank, προκειμένου τα παιδιά να κρατήσουν στα χέρια τους ορισμένα από τα πιο σημαντικά νομίσματα της αρχαιότητας·
  • Ένα μονόφυλλο έντυπο με επεξηγηματικά κείμενα για τα έξι αντίγραφα των αρχαίων νομισμάτων.
  • 50 φύλλα σχεδιασμού νομίσματος. Όσοι από τους μαθητές το επιθυμούν, σχεδιάζουν ένα δικό τους νόμισμα. Οι ζωγραφιές των παιδιών αποστέλλονται στη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank. Στο μέλλον ενδέχεται να παρουσιασθούν σε σχετική έκθεση που τυχόν διοργανώσει η Συλλογή κατόπιν συνεννοήσεως με τα σχολεία.
  • Πέντε ζεύγη πήλινων μητρών για κατασκευή νομισμάτων και πλαστελίνη. Οι πήλινες μήτρες χρησιμοποιούνται, για να κατασκευάσουν τα παιδιά με πλαστελίνη ένα νόμισμα, με την ίδια τεχνική, σε γενικές γραμμές, που ακολουθούσαν στην αρχαιότητα.
  • Ενημερωτικό Έντυπο για τους εκπαιδευτικούς, που περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος καθώς και προτάσεις εκπαιδευτικών παιχνιδιών και θέματα προς συζήτηση μέσα στην τάξη.

Οι μαθητές και των τριών τάξεων του σχολείου μας απόλαυσαν το κατάλληλα για την ηλικία τους προσαρμοσμένο υλικό και υλοποίησαν τις περισσότερες από τις δραστηριότητες με ιδιαίτερη χαρά.

Σχολικό έτος: 
2017-2018
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 08 Ιουν 2018
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν