«Ελάτε να μάθουμε πόσο μικρός είναι ο κόσμος…» Η Νανοτεχνολογία στο Δημοτικό Σχολείο

Στα πλαίσια της Δράσης Αριστεία ΙΙ «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στις φυσικές επιστήμες», η δασκάλα Μπλούχου Στεφανία προσπάθησε να μυήσει, σε πέντε διδακτικά δίωρα, τους μαθητές της Ε΄ τάξης του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Φλώρινας στα μυστικά του νανόκοσμου και της νανοτεχνολογίας.

Οι μαθητές μέσα από τη μέθοδο της μοντελοποίησης , την κατασκευή μοντέλων και την εκτέλεση πραγματικών πειραμάτων προσπαθούν να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση των μερών του κόσμου(μακρόκοσμος-μικρόκοσμος-νανόκοσμος).

Σχολικό έτος: 
2014-2015
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 03 Νοε 2014 to Παρασκευή, 19 Δεκ 2014
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν