Ελληνοαγγλικός Οδηγός Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ελληνοαγγλικός Οδηγός Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας» πραγματοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2012-13 και συγκεκριμένα κατά το τετράμηνο Δεκέμβριος 2012 – Απρίλιος 2013. Σε αυτό συμμετείχαν οι 24 μαθητές και μαθήτριες της Ε’ τάξης του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, με συντονίστριες τη δασκάλα τους Κυριακή Αμαραντίδου και την καθηγήτρια Αγγλικών του Σχολείου, Σμαράγδα Παπαπανταζή.

Οι συναντήσεις μας πραγματοποιούνταν στο δίωρο της Ευέλικτης Ζώνης και στην ώρα των Αγγλικών και συνολικά διατέθηκαν περί τις 35 διδακτικές ώρες. Επιγραμματικά, οι παιδαγωγικοί στόχοι που εξαρχής τέθηκαν είναι: τα παιδιά

  • να εξοικειωθούν με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των απειλούμενων ειδών και τις συνήθειές τους
  • να εντοπίσουν τη συρρίκνωση του πληθυσμού τους στην Ελλάδα και να αναζητήσουν τις αιτίες που την προκάλεσαν
  • να εξασκηθούν στην ομαδική εργασία, στη συλλογή πληροφοριών, στην αξιοποίηση των σχετικών βιβλιογραφικών και ηλεκτρονικών πηγών, στη χρήση των ΤΠΕ
  • να ανιχνεύσουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές των σημερινών ανθρώπων / να προβληματιστούν και να κατανοήσουν τη σημασία της ευαισθητοποίησης των πολιτών
  • να προτείνουν τρόπους ατομικής και συλλογικής δράσης για την προστασία των απειλούμενων ειδών
  • να συνειδητοποιήσουν, γενικότερα, τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης στο ευρύτερο περιβάλλον και να αποκτήσουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές φιλικές προς αυτό
  • να εκφραστούν καλλιτεχνικά μέσα από τη ζωγραφική, τις κατασκευές, το κολάζ κλπ

Ειδικοί στόχοι που αφορούν στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας είναι: τα παιδιά

  • να εμπλουτίσουν το ξενόγλωσσο λεξιλόγιο που απέκτησαν από το σχολικό εγχειρίδιο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και να εξασκηθούν στη χρήση του
  • να κατανοήσουν και να ασκηθούν περισσότερο στη χρήση του Ενεστώτα Απλού σε όλους τους γραμματικούς τύπους
  • να συνειδητοποιήσουν τα λάθη που μπορεί να προκύψουν στον γραπτό λόγο, εξαιτίας της μεταφοράς νοημάτων και εκφράσεων από τη μητρική στη γλώσσα-στόχο (αγγλικά), έτσι ώστε να μειωθεί η συχνότητα επανάληψής τους
Σχολικό έτος: 
2012-2013
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 03 Δεκ 2012 to Τρίτη, 30 Απρ 2013
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν