Επίσκεψη της Δ΄ και ΣΤ΄ τάξης στο Φεστιβάλ Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Μικτής Πραγματικότητας

Τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 οι μαθητές της Δ΄και  Στ΄ τάξης του Πειραματικού Σχολείου Φλώρινας συμμετείχαν στο Φεστιβάλ που διοργάνωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» του Π.Τ.Δ.Ε. της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας στους χώρους της Παιδαγωγικής Σχολής.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν  κατασκευές που δημιουργούν περιβάλλοντα μικτής πραγματικότητας, τα οποία εμπλουτίζουν τον πραγματικό κόσμο με ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις με στόχο την ενσώματη μάθηση.

Επιτεύχθηκαν συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι μέσα από την ενασχόληση  των μαθητών με θέματα που περιλαμβάνουν: νοερούς υπολογισμούς, κλάσματα, γεωγραφία, ιστορία, τις εποχές, τον χρόνο και τη νανοκλίμακα.
Συγκεκριμένα οι μαθητές περιηγήθηκαν  στα παρακάτω περιβάλλοντα:

 • Μια άλλη ματιά στην Παγκόσμια Ιστορία: Αναγέννηση, Ανακαλύψεις, Διαφωτισμός (Στ΄ Δημοτικού)
• Το Μυστήριο του Λωτού στην Νανοκλίμακα (Στ΄ Δημοτικού)
• Νοεροί υπολογισμοί σε Σούπερ-Μάρκετ μινιατούρα (Στ΄ Δημοτικού)
• Οι 4 Εποχές (Στ΄ Δημοτικού)
• Τρισδιάστατη μεσόγειος (Δ΄ Δημοτικού)
• Περπατώντας μέσα σε ένα ρολόι (Δ΄ Δημοτικού)
• Πρωταθλητές στα κλάσματα (Στ΄ Δημοτικού)

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι μαθητές της Δ΄ τάξης συμμετείχαν και  στα περιβάλλοντα: «Νοεροί υπολογισμοί σε Σούπερ-Μάρκετ μινιατούρα», « Πρωταθλητές στα κλάσματα» και «Οι 4 Εποχές» κι απέσπασαν θετικά σχόλια.

Ευχαριστούμε τον κ. Παλαιγεωργίου  και τους συνεργαζόμενους φοιτητές για την άριστη οργάνωση,  τις ελκυστικές και καινοτόμες δραστηριότητες που προάγουν τη συνεργασία Πανεπιστημίου και Σχολείου ώστε να διαχέονται πρωτοποριακές και δημιουργικές δράσεις.

Σχολικό έτος: 
2015-2016
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Μάιος 2016

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν