Ευρωπαϊικό πρόγραμμα Comenius Regio: Visual Arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository

Οι μαθητές της ΣΤ ' τάξης συμμετείχαν με την αρμόδια εκπαιδευτικό αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα Comenius Regio το οποίο έχει διετή διάρκεια (Αύγουστος 2013 – Ιούνιος 2015). Ο τίτλος του προγράμματος είναι “Visual Arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository”. Στα πλαίσια του προγράμματος οι μαθητές επισκέφτηκαν δύο τοπικούς ζωγράφους της Φλώρινας (τον κ. Σωτήρη Λιούκρα και τον κ. Χατζή Γεώργιο) και επιτεύχθηκαν οι εξής στόχοι:

  • Να γνωρίσουν τοπικούς καλλιτέχνες της πόλης τους και να έρθουν σε επαφή με τα έργα τους και τις τεχνοτροπίες τους με επισκέψεις στα ατελιέ τους.
  • Να αναγνωρίσουν το ότι η τέχνη μπορεί να αποτελέσει κώδικα επικοινωνίας ανάμεσα στα συμμετέχοντα κράτη (Ελλάδα – Λετονία).
  • Να εξοικειωθούν με την ορολογία της τέχνης, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, με τη δημιουργία δίγλωσσου γλωσσαρίου.
  • Να αποκτήσουν κριτική σκέψη για τα έργα τέχνης και να δημιουργήσουν δικά τους με θέμα την πόλη τους.
  • Να εργαστούν ομαδικά για τη σύνταξη ερωτηματολογίων συνέντευξης, μέσω των οποίων αντλούν πληροφορίες για τους τοπικούς καλλιτέχνες.
  • Να εξασκηθούν στη μέθοδο της διαμεσολάβησης, δηλαδή στη μεταφορά πληροφοριών από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα, που αποτελεί σημαντική δεξιότητα του προγράμματος σπουδών αγγλικής γλώσσας της τάξης τους και να συντάξουν βιογραφίες των καλλιτεχνών στα ελληνικά και στα αγγλικά.
Σχολικό έτος: 
2013-2014
2014-2015
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 21 Οκτ 2013 to Παρασκευή, 29 Μάιος 2015
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν