Φιλαναγνωσία - Οι σελίδες αφηγούνται

Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με την ανάγκη να καλλιεργήσουμε τη φιλαναγνωσία, με την παροχή κινήτρων στους μαθητές για την προσέγγιση της λογοτεχνίας.  Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο είναι σημαντική, όχι μόνο γιατί μπορεί να διαμορφώσει τη στάση που θα έχουν οι μαθητές για αυτήν και στην ενήλικη ζωή τους, αλλά και γιατί μπορεί να προσφέρει τα κατάλληλα ερεθίσματα που θα τους επιτρέψουν να εξερευνήσουν τον εσωτερικό τους κόσμο, να εκφράσουν τον ψυχισμό τους και να μετατρέψουν το συναίσθημά τους σε φορτίο λόγου. Όταν μάλιστα η ανάγνωση της λογοτεχνίας συνοδεύεται από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, η όλη διαδικασία μετατρέπεται σε ένα δημιουργικό «λογοτεχνικό» παιχνίδι.  

Σχολικό έτος: 
2014-2015
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 06 Οκτ 2014 to Παρασκευή, 29 Μάιος 2015
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν