Γνωριμία με την παραστατική τέχνη της όπερας

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται προκειμένου να γνωρίσουν οι μαθητές το μουσικό είδος της όπερας. Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου- λόγω του ασφυκτικού ωρολόγιου προγράμματος- δεν έχουν, συχνά, την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με νέα και πρωτόγνωρα μουσικά αλλά και ευρύτερα πολιτιστικά αγαθά. Για το λόγο αυτό, κρίνουμε ότι προκειμένου να διευρυνθούν οι πνευματικοί ορίζοντες των μαθητών και να καλλιεργηθεί η παιδεία τους- με την ευρύτερη έννοια του όρου- είναι σημαντικό να έρχονται σε επαφή με διάφορα ερεθίσματα πολιτιστικής αξίας, όπως είναι και εκείνο της όπερας.

Σχολικό έτος: 
2014-2015
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 03 Νοε 2014 to Παρασκευή, 05 Ιουν 2015
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν