«Γυμνάσιο ερχόμαστε!»: Πρόγραμμα για την ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο

Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι ένα κρίσιμο σημείο στη (σχολική) ζωή ενός παιδιού. Μάλιστα, το πρόγραμμα διαπραγματεύεται δύο διαστάσεις μετάβασης: την αλλαγή εκπαιδευτικής βαθμίδας και την αναπτυξιακή αλλαγή του ίδιου του ατόμου, μιας και ολοκληρώνει την παιδική ηλικία και περνά στην εφηβική, σε μια διαδικασία ανακάλυψης του εαυτού και των κοινωνικών σχέσεων και δεσμών.

Δημοσιευμένη έρευνα στον ελληνικό τύπο αναφέρει ότι για το 10% των 12χρονων μαθητών/τριών η αλλαγή σχολείου αποτελεί τραυματική εμπειρία (Κάτσικας, 2009), ενώ η ίδια έρευνα δηλώνει ότι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης όσων φοιτούν στη Στ’ τάξη πριν αλλάξουν βαθμίδα. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το μεγάλο άγχος και η αγωνία σχετικά με το αν θα κερδίσουν την αποδοχή από τους συνομηλίκους τους και αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σχολικές απαιτήσεις.

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, αποφασίσαμε τη συμμετοχή της τάξης μας στη συγκεκριμένη δράση που συντονίζει ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Φλώρινας και το Κέντρο Πρόληψης Φλώρινας.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι προστατευτικοί παράγοντες ώστε η μεταβατική περίοδος από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο να διεξαχθεί ομαλά στην προσπάθεια προσαρμογής του παιδιού είτε σε προσωπικό και συναισθηματικό επίπεδο είτε σε γνωστικό και συμπεριφοριστικό είτε σε κοινωνικό.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα στοχεύει στο να:

•προετοιμάσει και να στηρίξει το παιδί καθώς περνά από την παιδική στην εφηβική ηλικία αλλά και από τη μια στην άλλη εκπαιδευτική βαθμίδα

•ενδυναμώσει θετικές συμπεριφορές και στάσεις των μαθητών/τριών όσον αφορά στον εαυτό τους αλλά και στους ομότιμους και στο σχολείο

•ωθήσει τα παιδιά να εκφράσουν σκέψεις, ανησυχίες και συναισθήματα σχετικά με το μεγάλωμά τους και το πέρασμα στο Γυμνάσιο

•διατηρήσει το παιδί ισορροπία και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτής της περιόδου

•προληφθεί η σχολική αποτυχία και διαρροή, καθώς και η ανάπτυξη της παραβατικότητας, ενισχύοντας την ψυχοκοινωνική του προσαρμογή

•δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά να πάρουν χρήσιμες πληροφορίες για το Γυμνάσιο και να αποχαιρετήσουν το Δημοτικό.

Στο πρόγραμμα ακολουθείται ένας συνδυασμός μοντέλων και προσεγγίσεων. Ο βιωματικός τρόπος δουλειάς είναι ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της γνώσης, εμπειρικός, που συνδέεται άμεσα  με την παρουσία, τη συμμετοχή και το δέσιμο των μελών της ομάδας και αποτελεί τον κατεξοχήν τρόπο εκπαίδευσης σε ψυχοκοινωνικές δεξιότητες. Παράλληλα, περιλαμβάνονται στοιχεία από τα μοντέλα κοινωνικής οικολογίας (επιρροή ομοτίμων, σχολικοί δεσμοί, αυτό-αποτελεσματικότητα και δουλειά με το σχολείο και την οικογένεια), προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης (ενημέρωση και ενίσχυση της οικογένειας, προσωπική αλλαγή, συμβουλευτική, εκπαίδευση δεξιοτήτων), ψυχοδυναμικής, γνωστικο-συμπεριφοριστικής και οικοσυστημικής προσέγγισης, εναλλακτικών μορφών μάθησης και καθοδηγούμενων δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας.

Συνοπτικά η χρονική εξέλιξη του προγράμματος:

- Διερεύνηση του θέματος

- «Γνωριμία» και συμβόλαιο, προσδοκίες, στόχοι, τρόπος δουλειάς

- Βασικές θεματικές του προγράμματος

   Θεματική: Επιρροές – Πειρασμοί και αποφάσεις

   Θεματική: Φιλία

   Θεματική: Εφηβεία

- Επίσκεψη στο Γυμνάσιο - Συζήτηση για την επίσκεψη στο Γυμνάσιο

- Κλείσιμο προγράμματος: Αποχαιρετούμε και προχωρούμε

Σχολικό έτος: 
2017-2018
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 01 Φεβ 2018 to Πέμπτη, 31 Μάιος 2018

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν