«…κι ήρθε κι από την Πρέσπα τον τόπο το νησόχτιστο και σα ζωγραφισμένο…»

Στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού – Πολιτιστικού Προγράμματος Εκπαίδευσης με τίτλο: «…κι ήρθε κι από την Πρέσπα τον τόπο το νησόχτιστο και σα ζωγραφισμένο…», σε συνεργασία με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από τους μαθητές της Ε΄& ΣΤ΄ τάξης του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας στην περιοχή των Πρεσπών.

Οι στόχοι του προγράμματος  είναι:

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές έννοιες που σχετίζονται με το νερό και τον υγροβιότοπο ενός λιμναίου οικοσυστήματος.
 • Να μελετήσουν τους αβιοτικούς παράγοντες και διαφορετικές μορφές ζωής που υπάρχουν μέσα και γύρω από τις λίμνες.
 • Να εντοπίσουν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης των οργανισμών της λίμνης.
 • Να συνειδητοποιήσουν τη μεγάλη οικολογική αξία των λιμνών για τα μεταναστευτικά κυρίως πουλιά και να αναπτύξουν θετικές στάσεις και αξίες.
 • Να έρθουν σε επαφή με το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής.
 • Να αναπτύξουν την ικανότητα κριτικής σκέψης και λήψης απόφασης μέσω της διερεύνησης ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών.
 • Να μελετήσουν τα μοναδικά Βυζαντινά μνημεία των Πρεσπών.
 • Να προβληματιστούν για την ανάγκη προστασίας του οικοσυστήματος

Η επίσκεψη περιελάμβανε:
Επίσκεψη στο Κέντρο Πληροφόρησης Αγίου Γερμανού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών.

Περιήγηση και ξενάγηση στον παραδοσιακό οικισμό Αγίου Γερμανού (μελέτη της τοπικής αρχιτεκτονικής). Επίσκεψη στην ομώνυμη βυζαντινή εκκλησία του χωριού.

Επιτόπια βιωματική μελέτη του λιμναίου οικοσυστήματος των Πρεσπών.

 • Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες.
 • Εξοικείωση των μαθητών με βασικούς περιβαλλοντικούς όρους, όπως: λεκάνη απορροής, υγρότοπος, οικοσύστημα, ευτροφισμός κ.ά.
 • Εφοδιασμός με υλικά μελέτης πεδίου, ατομικά και ομαδικά.

Στάση και ενημέρωση στο θυρόφραγμα στη θέση Κούλα, στο σημείο που ενώνονται οι δύο λίμνες. Πεζοπορία μέχρι το λόφο Κρίνα.  Παρατήρηση της λεκάνης απορροής, καταγραφή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των συνεπειών τους στο λιμναίο σύστημα (αλληλεπίδραση λίμνης-ανθρώπων).  Οι μαθητές  κατέγραψαν ανθρώπινες παρεμβάσεις και προσπάθησαν να εντοπίσουν την προέλευση αυτών των παρεμβάσεων και τις συνέπειές τους στο λιμναίο σύστημα. Στη συνέχεια έγινε παρατήρηση πουλιών με κιάλια και τηλεσκόπια στη μεγαλύτερη αποικία αναπαραγωγής αργυροπελεκάνων στον κόσμο.

Περιήγηση μέσω της πεζογέφυρας  στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου. Επίσκεψη στα  βυζαντινά μνημεία του νησιού. (Βασιλική Αγίου Αχιλλείου, Ναός Αγίου Νικολάου).

Ξενάγηση στους Ψαράδες με τα μοναδικής αρχιτεκτονικής σπίτια και ενημέρωση για τα ασκηταριά της περιοχής. Επίσκεψη στο δάσος με τα κέδρα, στο εκκλησάκι Αγ. Γεωργίου.

Σχολικό έτος: 
2014-2015
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 18 Μάιος 2015
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν