…κι ήρθε κι από την Πρέσπα τον τόπο το νησόχτιστο και σα ζωγραφισμένο…

Το  Περιβαλλοντικό – Πολιτιστικό Πρόγραμμα  Εκπαίδευσης με τίτλο: «…κι ήρθε κι από την Πρέσπα τον τόπο το νησόχτιστο και σα ζωγραφισμένο…» θα υλοποιηθεί από τους μαθητές της Ε΄& ΣΤ΄ τάξης του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας. Συνολικά θα εμπλακούν 46 μαθητές κι δύο εκπαιδευτικοί.

Οι στόχοι του προγράμματος  είναι:

  • Να γνωρίσουν οι μαθητές έννοιες που σχετίζονται με το νερό και τον υγροβιότοπο ενός λιμναίου οικοσυστήματος.
  • Να μελετήσουν τους αβιοτικούς παράγοντες και διαφορετικές μορφές ζωής που υπάρχουν μέσα και γύρω από τις λίμνες.
  • Να εντοπίσουν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης των οργανισμών της λίμνης.
  • Να συνειδητοποιήσουν τη μεγάλη οικολογική αξία των λιμνών για τα μεταναστευτικά κυρίως πουλιά και να αναπτύξουν θετικές στάσεις και αξίες.
  • Να έρθουν σε επαφή με το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής.
  • Να αναπτύξουν την ικανότητα κριτικής σκέψης και λήψης απόφασης μέσω της διερεύνησης ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών.
  • Να ασκηθούν σε τεχνικές προσανατολισμού μελετώντας σημάδια του περιβάλλοντος και διαβίωσης στη φύση.
  • Να μελετήσουν τα μοναδικά Βυζαντινά μνημεία των Πρεσπών.
  • Να προβληματιστούν για την ανάγκη προστασίας του οικοσυστήματος
Σχολικό έτος: 
2014-2015
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 02 Φεβ 2015 to Παρασκευή, 29 Μάιος 2015
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν