Μεγάλοι ζωγράφοι

Το πρόγραμμα στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών με το έργο κορυφαίων εικαστικών Ελλήνων και ξένων. Η επαφή με τα έργα διαφόρων τεχνοτροπιών και εποχών, οδηγεί τους μαθητές στη διαμόρφωση μίας πρώτης εντύπωσης για τον κόσμο των εικαστικών τεχνών και την πολυπλοκότητα της έκφρασης των συναισθημάτων μέσω της χρήσης της τέχνης. Διάσημοι ζωγράφοι «ταξιδεύουν» στη σχολική αίθουσα. Το έργο τους παρουσιάζεται στους μαθητές και δίνει το έναυσμα για συζήτηση σχετική με τα χρώματα, τις τεχνικές, τα τοπία ή τα πρόσωπα που επιλέγουν να απεικονίσουν οι δημιουργοί. Οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν με λεπτομέρεια τους πίνακες, να εντοπίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να τους συγκρίνουν με τα έργα άλλων δημιουργών ή άλλων εποχών. Σε κάθε περίπτωση ενθαρρύνονται να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις που τους δημιουργεί ο «διάλογος» με το έργο τέχνης. Η δημιουργία έργων από τους μαθητές που μιμούνται αυτά τα έργα ή αποτελούν αποτέλεσμα της επαφής με αυτά μετατρέπει τους μαθητές σε δημιουργούς ή «μεγάλους ζωγράφους».

Σχολικό έτος: 
2018-2019
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 03 Δεκ 2018 to Σάββατο, 01 Ιουν 2019
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν