Οικοδομώντας τη συνεργασία και την αποδοχή, μέσα από δράσεις φιλαναγνωσίας

Η ώρα της φιλαναγνωσίας αφιερώθηκε φέτος σε δραστηριότητες που προάγουν τη συνεργασία και την αποδοχή, με το σκεπτικό ότι όλοι οι άνθρωποι, όπου γης και σε όποιον χρόνο, έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα ανθρώπινα, όπως τον πόνο, την αρρώστια, τη μειονεξία, τη μοναξιά, την απώλεια. Ακόμη και τα παιδιά βιώνουν και καλούνται να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις.

Θεωρούμε πως η λογοτεχνία μπορεί να δώσει διεξόδους στα παιδιά ώστε να βλέπουν τις πολλές και διαφορετικές όψεις της ζωής, να τα δείξει πώς κάποιοι χαρακτήρες έχουν αντιμετωπίσει τις προσωπικές τους κρίσεις, να τα βοηθήσει να ψάξουν και να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματα που τα απασχολούν. Το παιδί βάζει τον εαυτό του στη θέση των λογοτεχνικών χαρακτήρων, ταυτίζεται με αυτούς, προβληματίζεται ή αποστασιοποιείται από αυτούς, με άλλα λόγια εμπλέκεται στα γεγονότα. Αυτό σημαίνει ότι ενημερώνεται, ευαισθητοποιείται, κατανοεί και ίσως καταλήγει και να διεκδικεί. Άλλωστε, αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι της προσφοράς της λογοτεχνίας για παιδιά: ότι τα ενημερώνει για προβλήματα αλλά και τρόπους αντιμετώπισής τους, πριν ακόμη προκύψουν στην πραγματική ζωή.

Οι στόχοι της δράσης μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

  • να ενισχυθεί η φιλία μεταξύ των παιδιών
  • να ενθαρρυνθεί η αποδοχή της διαφορετικότητας
  • να αναδειχθεί η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη της παρέας των φίλων ως το πλέον κατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού
  • να αντιμετωπιστούν οι αιτίες απομόνωσης και περιθωριοποίησης ορισμένων παιδιών και να αναπτυχθούν στρατηγικές ένταξής τους στην ομάδα
  • τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους κανόνες συμπεριφοράς τους στο σχολείο

Η δράση διέτρεχε ολόκληρη τη σχολική χρονιά, με ποικίλες δράσεις κυρίως αφορμώμενες από εορτασμούς παγκόσμιων ημερών.

Σχολικό έτος: 
2014-2015
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 03 Νοε 2014 to Παρασκευή, 29 Μάιος 2015
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν