Όλοι νοιαζόμαστε … όλοι συμμετέχουμε!!!

    Σκοπός του Περιβαλλοντικού Προγράμματος με τίτλο «Όλοι νοιαζόμαστε …όλοι συμμετέχουμε» είναι η αειφορική διαχείριση του ποταμού  της πόλης της Φλώρινας τόσο από τους μικρούς μαθητές όσο και από την τοπική κοινωνία. Προτείνει τη διαμόρφωση ενός νέου παιδαγωγικού πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύσσονται ποικίλες δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των μαθητών/τριών στη λήψη αποφάσεων και στη συμμετοχή, στην πρόληψη ή την επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων και προβλημάτων

Σχολικό έτος: 
2017-2018
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 01 Μαρ 2018 to Παρασκευή, 08 Ιουν 2018

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν