Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή

Τον Μάιο του 2013 πραγματοποιήσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης και περιλαμβάνει τρεις φάσεις: προετοιμασία στο σχολείο, υλοποίηση στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και αξιολόγηση-αποτίμηση στην τάξη. Σο πρόγραμμα σχεδιάστηκε από την ομάδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου στα πλαίσια του προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και Πολιτισμός και η εποχή που πραγματεύεται είναι η παλαιοχριστιανική περίοδος (4ος – 7ος αι. μ.Χ.).

Σχολικό έτος: 
2012-2013
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 01 Μάιος 2013 to Παρασκευή, 31 Μάιος 2013
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν