Προετοιμασία για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Στα πλαίσια του μαθήματος των αγγλικών, οι μαθητές της ΣΤ' τάξης έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τις εξετάσεις γλωσσομάθειας  Α1 και Α2 επιπέδου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ). Δεδομένου ότι το Νέο Πρόγραμμα  Σπουδών για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στη Δημόσια Εκπαίδευση και το ΚΠΓ έχουν την ίδια φιλοσοφία, η εξοικείωση των μαθητών με το συγκεκριμένο σύστημα εξετάσεων διευκολύνει την ήδη δρομολογημένη σύνδεση της Δημόσιας Εκπαίδευσης με αυτό.

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης οι μαθητές της ΣΤ' τάξης, έχουν μια επιπλέον ευκαιρία, πέρα από τα πλαίσια της σχολικής ύλης, να εξασκηθούν σε όλες της δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν στην ξένη γλώσσα ( κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου). Ταυτόχρονα , μέσω των γραπτών και των προφορικών δοκιμασιών, διαπιστώνουν ότι οι γνώσεις που αποκόμισαν όλα τα προηγούμενα χρόνια στο μάθημα των αγγλικών μπορούν να πιστοποιηθούν σε ένα από τα δύο επίπεδα (Α1 ή Α2), γεγονός που αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους ως χρήστες της ξένης γλώσσας και παρέχει τα κίνητρα για την περαιτέρω εξέλιξή τους σε αυτήν.

Τέλος, όσοι μαθητές το επιθυμούν, δεδομένου ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠΓ δεν είναι δωρεάν, λαμβάνουν μέρος στην εξεταστική περίοδο του Μαίου των επιπέδων Α1 / Α2.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι στόχοι της συγκεκριμένης δράσεις κρίνεται ότι επιτεύχθηκαν πλήρως. Όλοι οι μαθητές της ΣΤ'τάξης ωφελήθηκαν από τηνπροετοιμασία για τις εξετάσεις, είτε πήραν τελικά μέρος σε αυτές είτε όχι. Από τους 12 μαθητές που πήραν μέρος στις εξετάσεις του ΚΠΓ τα σχολικά έτη 2012-14, οι 10 πιστοποιήθηκαν με το επίπεδο γλωσσομάθειας Α2 και οι 2 με το επίπεδο γλωσσομάθειας Α1.

Σχολικό έτος: 
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 01 Οκτ 2012 to Παρασκευή, 29 Μάιος 2015
Θεματικές ενότητες: 

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν