Προσδιορισμός θέσης σε τετραγωνισμένο χαρτί με την βοήθεια floor roamers

Στόχος της διδακτικής πρακτικής είναι η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής στη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν οι περιπατητές εδάφους (floor roamers, Bee-Bot και Pro-Bot,) για τη διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του προσδιορισμού της θέσης σε τετραγωνισμένο χαρτί. Οι περιπατητές εδάφους έχουν τη δυνατότητα να δέχονται απλές εντολές κίνησης και προσανατολισμού και να αφήνουν ίχνος κατά τη μετακίνησή τους με τη βοήθεια μαρκαδόρου (Pro-Bot) .

Οι μαθητές με τον παιγνιώδη τρόπο της χρήσης των περιπατητών, με τη δυνατότητα να προγραμματίζουν και με τη διαδραστική ανατροφοδότηση λανθασμένων επιλογών τους μπορούν να αποκτήσουν εμπειρίες για γεωμετρικές έννοιες, όπως οι συντεταγμένες ενός σημείου. Έτσι, οι μαθητές όχι μόνο μαθαίνουν αλλά οδηγούνται σε αλγοριθμικό τρόπο σκέψης για την επίλυση προβλημάτων.

Σχολικό έτος: 
2013-2014
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 21 Οκτ 2013 to Παρασκευή, 30 Μάιος 2014
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν