Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών – Ανάληψη Πρωτοβουλιών

Στο πλαίσιο του πανελλήνιου εκπαιδευτικού προγράμματος «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών 2015-2016», με τη συμμετοχή τους οι μαθητές της Δ΄ τάξης  έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τα βασικά δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ενημερώνονται για το έργο της UNICEF και το πώς ζουν κάποια άλλα παιδιά στον κόσμο και το κυριότερο, μπορούν να λάβουν μέρος ενεργά βοηθώντας κάποια άλλα παιδιά που έχουν λιγότερες ευκαιρίες. 

Το πρόγραμμα αυτό καλλιεργεί αξίες και θέτει τις βάσεις για ένα κοινωνικό σχολείο, προάγει την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, καταπολεμά φαινόμενα όπως του σχολικού εκφοβισμού, του ρατσισμού και των διακρίσεων.

Σχολικό έτος: 
2015-2016
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 20 Νοε 2015 to Παρασκευή, 22 Απρ 2016

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν