Σωστή αθλητική συμπεριφορά και υπευθυνότητα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:Η ΣΩΣΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ.Έγινε το σχολικό έτος 2013-14 από την Κ.Φ.Αγωγής Λιατοπούλου Αγάπη και την ΣΤ΄ΤΆΞΗ του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας.Ήταν ένα ερωτηματολόγιο  με 21 ερωτήσεις.Έλαβαν μέρος 15 παιδιά ,7 κορίτσια και 8 αγόρια. Ήταν ανώνυμο.Δίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα.

Σχολικό έτος: 
2013-2014
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 14 Οκτ 2013 to Παρασκευή, 30 Μάιος 2014
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν