Στιγμές της Τοπικής μας Ιστορίας: Τα δημόσια γλυπτά της Φλώρινας μιλούν για την Ιστορία

PROJECT ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: « Στιγμές της Τοπικής μας Ιστορίας: Τα δημόσια γλυπτά της Φλώρινας μιλούν για την Ιστορία», Τάξη: Δ΄

Διάρθρωση του προγράμματος:

  1. Εισαγωγή – προετοιμασία για έρευνα
  2. Ερευνητική δραστηριοποίηση των μαθητών / τριών (με διάφορα στάδια – δραστηριότητες κατά περίπτωση)
  3. Διατύπωση ιστορικών συμπερασμάτων - παραγωγή υλικού/ παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Στόχοι:

  • Να γνωρίσουν οι μαθητές την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ιστορία του τόπου τους.
  • Να διερευνήσουν και να μάθουν την Τοπική Ιστορία.
  • Να ασκηθούν σε ερευνητικές τεχνικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
  • Να ασκηθούν στην αυτενέργεια όπως και στη συλλογική εργασία.
  • Να ευαισθητοποιηθούν για ζητήματα διαχείρισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Σχολικό έτος: 
2013-2014
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 21 Οκτ 2013 to Παρασκευή, 30 Μάιος 2014
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν