Συμμετοχή και διακρίσεις στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης» 2018

Η εμπειρία από τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικών μπορεί να συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό των προγραμμάτων σπουδών φυσικής και στην καθιέρωση της πειραματικής άσκησης στη διδασκαλία, τη μάθηση και την εμπέδωση της φυσικής. Δημιουργείται, ακόμη, υγιές περιβάλλον άμιλλας για όλους τους μαθητές της χώρας, το οποίο πρωτίστως αποσκοπεί στη δημιουργία ενεργών πολιτών, με γνώση του φυσικού κόσμου, ορθολογική σκέψη και κριτική ικανότητα, χωρίς οι Διαγωνισμοί να στοχεύουν στην όποια συγκυριακή βαθμολογική κατάταξή τους, ούτε οι καλές επιδόσεις είναι αυτοσκοπός.

Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικών «Αριστοτέλης» 2018 για τους μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού διενεργήθηκαν σε δύο φάσεις, όπως κάθε χρόνο. Η α’ φάση (ενδοσχολική) διενεργήθηκε την 08/03/2018 σε 1.300 σχολεία όλης της χώρας και ελληνικά σχολεία του εξωτερικού που δήλωσαν συμμετοχή, με περισσότερους από 50.000 μαθητές, η δε αξιολόγηση των γραπτών τους έγινε από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους. Οι δύο πρωτεύσαντες μαθητές από κάθε τάξη κάθε σχολείου συμμετείχαν στη β’ φάση του Διαγωνισμού, που διενεργήθηκε την 19/05/2018 σε 67 εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα και σε 2 ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

Από το σχολείο μας πήραν μέρος στην α’ φάση οι μαθητές και μαθήτριες: Μαρία Δάικου, Άννα Δούκα, Γεωργία Δούκα, Μαρία Ζάρου, Φωτεινή Καλδάνη, Δέσποινα Λουκά, Θωμάς Ταλλίδης και Κλεονίκη Χαλίδη. Πρώτευσαν ισοβαθμώντας οι μαθήτριες Φωτεινή Καλδάνη και Δέσποινα Λουκά, οι οποίες πήραν το εισιτήριο για τη συμμετοχή στη β’ φάση του διαγωνισμού.

Στην β’ φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών «Αριστοτέλης» 2018 έλαβαν μέρος 2.474 μαθητές Ε’ τάξης και 2.012 μαθητές Στ’ τάξης σε 69 εξεταστικά κέντρα. Η Δέσποινα Λουκά είναι μεταξύ των παιδιών που τιμήθηκαν με το 3ο Βραβείο Αριστείας, ενώ η Φωτεινή Καλδάνη έλαβε Έπαινο Συμμετοχής.

Τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν οι μαθητές και των δύο φάσεων σε όλες τις βαθμίδες αφορούσαν συνδυαστικές ερωτήσεις κρίσης –κυρίως από την καθημερινή ζωή– και όχι απομνημόνευσης ορισμών. Επίσης, περιείχαν πειραματικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι μαθητές καλούνταν να περιγράψουν πειραματικές διαδικασίες ή και να χρησιμοποιήσουν πραγματικά πειραματικά δεδομένα, να διατυπώσουν συμπεράσματα και ερμηνείες εφαρμογών, ακολουθώντας τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής διαδικασίας των σχολείων.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό και ιδιαίτερα στις μαθήτριες Δέσποινα Λουκά και Φωτεινή Καλδάνη που μας εκπροσώπησαν επάξια στην τελική φάση.

Σχολικό έτος: 
2017-2018
Ημερομηνία: 
Σάββατο, 19 Μάιος 2018
Θεματικές ενότητες: 

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν