Συμμετοχή της Δ΄ τάξης στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Η Φλώρινα στο Μουσείο-Ανακαλύπτω τη ζωή σε μια αρχαία πόλη»

Την Πέμπτη 24 Μαΐου 2016 οι μαθητές της Δ΄ τάξης συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Φλώρινα στο Μουσείο - Ανακαλύπτω τη ζωή σε μια αρχαία πόλη» που σχεδίασε και υλοποίησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων και το Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας σε συνεργασία με το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και το Εργαστήρι Τοπικής Ιστορίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  με αφορμή τον εορτασμό για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2016. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στο φετινό γενικό θέμα «Μουσεία και πολιτιστικά τοπία».

Μέσα σε 90 λεπτά  τα παιδιά περιπλανήθηκαν στην ιστορία της πόλης της  Φλώρινας, ακολούθησαν μια γοητευτική  διαδρομή που σκιαγραφεί την εξέλιξη της πόλης στο πέρασμα του χρόνου. Με τη βοήθεια κατάλληλου εποπτικού υλικού, τα παιδιά κλήθηκαν να εντοπίσουν κτήρια από διαφορετικές χρονικές περιόδους και  να γνωρίσουν με τον τρόπο αυτό, πτυχές της ιστορίας της πόλης, να παρατηρήσουν τις αλλαγές που επέρχονται στο δομημένο περιβάλλον με το πέρασμα του χρόνου και  να διακρίνουν τις αρχιτεκτονικές μορφές του παρελθόντος από τις σύγχρονες.

Στη συνέχεια τα παιδιά παροτρύνθηκαν να γνωρίσουν στοιχεία για τις καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων στην αρχαιότητα με βάση τα εκθέματα του μουσείου. Οι μαθητές επιδόθηκαν στον εντοπισμό των ομοιοτήτων και των διαφορών ως προς τη μορφή, τα υλικά και τη χρήση των αντικειμένων σήμερα και στην αρχαιότητα, την κατανόηση των τεχνολογικών αλλαγών στην κατασκευή των αντικειμένων, τη χρήση διαφορετικών υλικών αλλά και τη διάρκεια στη χρήση τεχνικών και υλικών που αποδείχθηκαν λειτουργικά για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Για την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποιήθηκε ένας συνδυασμός διδακτικών μεθόδων και μορφών εργασίας και επικοινωνίας  κυρίως η ομαδική εργασία, η κατευθυνόμενη και ελεύθερη συζήτηση, η διερευνητική μέθοδος, η ανακάλυψη και η προσωπική έκφραση.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος μοιράστηκε στους  μαθητές και τις μαθήτριες ένα αναμνηστικό φυλλάδιο, το οποίο περιλαμβάνει  δραστηριότητες- ασκήσεις που θα τους βοηθήσουν να εμπεδώσουν και να επανα –επεξεργαστούν τις πληροφορίες και τις εμπειρίες που αποκόμισαν από το πρόγραμμα.

Ευχαριστούμε το εκλεκτό επιστημονικό προσωπικό των συνεργαζόμενων φορέων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.  Η προσπάθειά τους συνέβαλε στη διάχυση της Γνώσης εκτός Σχολείου, ενίσχυσε τον ρόλο του Μουσείου ως φορέα πολιτιστικής κληρονομιάς  και έφερε τα παιδιά σε στενή επαφή με έναν θεσμό που αποτελεί θεματοφύλακα της ιστορίας μας.

Σχολικό έτος: 
2015-2016
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 24 Μάιος 2016

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν