Τα Σπήλαια των Πρεσπών

Τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου οι μαθητές της Ε΄ και της Στ΄ τάξης του σχολείου μας παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Τα Σπήλαια των Πρεσπών και η χρήση τους στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου», που διοργάνωσε η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας. Το πρώτο μέρος του προγράμματος περιελάμβανε προβολή παρουσίασης με ενημερωτικό περιεχόμενο που αφορούσε τα σπήλαια, τον τρόπο σχηματισμού τους και τη χρησιμότητά τους από τα αρχαία χρόνια μέχρι και την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, με έμφαση στα σπήλαια των Πρεσπών. Κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος οι μαθητές και των δυο τάξεων είχαν την ευκαιρία μέσω της συμμετοχής τους σε ένα επιδαπέδιο παιχνίδι να εμπεδώσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν για τα σπήλαια.

Σχολικό έτος: 
2016-2017
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Σεπ 2016

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν