Βράβευση Ομίλου "Μαθηματικές Περιπλανήσεις σε λογοτεχνικά μονοπάτια"

 Ο Όμιλος Καινοτομίας "Μαθηματικές Περιπλανήσεις σε λογοτεχνικά μονοπάτια" απέσπασε το 1ο  βραβείο Καινοτομίας στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Το συνέδριο έλαβε χώρα στη Λάρισα από τις 11-13 Οκτωβρίου 2019, διοργανώθηκε από την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), αποτελεί σύμπραξη πολλών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Πρεσβειών (Γαλλική Πρεσβεία και Πρεσβεία των Η.Π.Α στην Ελλάδα) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Το σχέδιο εργασίας που επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στο συνέδριο απέσπασε το πρώτο βραβείο Καινοτομίας ανάμεσα σε 600 εργασίες και 2.500 εισηγητές, ακριβώς λόγω της διαφορετικής προσέγγισης που προτείνει για τη μαθηματική γνώση. Πρόκειται για μια επιβράβευση της διαφορετικότητας της διδακτικής προσέγγισης που υπήρχε στο συγκεκριμένο Όμιλο Καινοτομίας της αγαστής συνεργασίας των μαθητών που συμμετείχαν και μια ακόμη απόδειξη ότι οι Όμιλοι Καινοτομίας που λειτουργούν στο σχολείο μας κατά το απογευματινό ωράριο συμβάλλουν στην εξέλιξη των διδακτικών μεθόδων και στην προώθηση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών.

Σχολικό έτος: 
2019-2020
Ημερομηνία: 
Σάββατο, 12 Οκτ 2019

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν