Αιτήσεις για εισαγωγή στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία μέχρι τις 13 Μαΐου 2016

Σχολικό έτος: 
2015-2016

Καλούνται οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου της Φλώρινας, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην διεύθυνση https://www.iep.edu.gr/pps/ . στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που επιθυμούν. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα γίνονται για το χρονικό διάστημα από την 11η Απριλίου έως την 13η Μαΐου 2016.

Εάν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων, επιλέγονται με κλήρωση όσοι μαθητές απαιτούνται για την πλήρωση όλων των θέσεων. Σε αυτήν την περίπτωση η κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2016 μέσα στο οικείο διδακτήριο, ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση του Σχολείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τέρμα Σαλαμίνος, τηλ. 2385022992)

Φλώρινα   11/04/2016

Η Πρόεδρος του Επιστημονικού  Εποπτικού Συμβουλίου

Σπύρτου Άννα

Αναπληρώτρια καθηγήτρια  Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας