Διαδικασία επιλογής για τους ομίλους της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Σχολικό έτος: 
2013-2014

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής των μαθητών για τους ομίλους της εκπαιδευτικής ρομποτικής, θα πραγματοποηθεί γραπτή δοκιμασία επιλογής την Πέμπτη 3/10 και ώρα 5 μ.μ. Παρακαλούνται οι μαθητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή για τους ομίλους "εκπαιδευτική ρομποτική Ι για μαθητές Δ΄και Ε΄τάξης Δημοτικού" και "εκπαιδευτική ρομποτική ΙΙ για μαθητές ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού" να παραβρίσκονται στο σχολείο για να συμμετέχουν στη διαδικασία.