ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σχολικό έτος: 
2017-2018

Για την κάλυψη μιας (1) κενής θέσης (λόγω μετεγγραφής) στο δυναμικό της Δ΄ Τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου της Φλώρινας, καλούνται οι γονείς των οποίων τα παιδιά κατά το σχολικό έτος  2017-2018  φοιτούν στη Δ΄ Δημοτικού και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο του Σχολείου, να το πράξουν από την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, κατά τις ώρες: 08.15 – 13.00.

Η προκηρυχθείσα  θέση αφορά αποκλειστικά αγόρι και εάν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση. Σε αυτήν την περίπτωση θα οριστεί, με νεότερη  ανακοίνωση, η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση του Σχολείου (τέρμα Σαλαμίνος, τηλ. 2385022992).

Φλώρινα,   12/10/2017

Η Πρόεδρος του Επιστημονικού  Εποπτικού Συμβουλίου   

Άννα Σπύρτου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας