Εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά για το σχολικό έτος 2018-2019

Καλούνται οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην διεύθυνση https://www.iep.edu.gr/pps/  στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που επιθυμούν. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα γίνονται για το χρονικό διάστημα από τις 30 Απριλίου έως και τις 14 Μαΐου 2018.

Εάν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων (είκοσι δύο 22), επιλέγονται με κλήρωση όσοι μαθητές απαιτούνται για την πλήρωση όλων των θέσεων. Σε αυτήν την περίπτωση η κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 31 Μαΐου  2018 μέσα στο οικείο διδακτήριο, ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση του Σχολείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τέρμα Σαλαμίνος, τηλ. 2385022992).

Φλώρινα 20/03/2018, Η Πρόεδρος του Επιστημονικού  Εποπτικού Συμβουλίου, Σπύρτου Άννα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια  Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας

Αρχεία ανακοίνωσης: