ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΠΗ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σχολικό έτος: 
2020-2021

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10.00

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

10.15

ΜΑΝΤΡΑΤΖΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10.30

ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

10.45

ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

11.00

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 27/08/2020 στο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ