Κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών

Σχολικό έτος: 
2017-2018

Ο αριθμός των αιτήσεων που υπεβλήθησαν για εγγραφή στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας είναι 26 και υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων (είκοσι δύο 22). Σε αυτήν την περίπτωση θα διεξαχθεί κλήρωση την Πέμπτη 31 Μαΐου  2018 και ώρα 17.00 μέσα στο οικείο διδακτήριο, ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.

Ο Δ/ντης  του Πειραματικού, Σεχίδης Κωνσταντίνος