Οδηγίες για ενστάσεις

Σχολικό έτος: 
2017-2018

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων λήγει τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 23.59. Τα ΕΠ.Ε.Σ. των Π&ΠΣ θα πρέπει να εξετάσουν τις ενστάσεις και να διορθώσουν τις βαθμολογίες στην πλατφόρμα μέχρι τις 10:00 την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018.

Για τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.α.α.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΚΙΖΑ

Αρχεία ανακοίνωσης: