Πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών για απόσπαση στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας για το σχολικό έτος 2018-19

Σχολικό έτος: 
2017-2018