ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ των ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σχολικό έτος: 
2020-2021
Α/Α Επώνυμο  Όνομα Μοριοδότηση
1 ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24,50
2 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20,10
3 ΜΑΝΤΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23,00
4 ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 13,70
5 ΤΣΙΟΥΛΗΣ  ΑΛΕΞΙΟΣ 27,00