Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

Σχολικό έτος: 
2015-2016

Η Υποβολή των αιτήσεων για αποσπάσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2016-17 και των αντίστοιχων εγγράφων θα γίνει σε συνεργασία με το ΙΕΠ.

Για να δείτε τις Προσκλήσεις για αποσπάσεις και για την Υποβολή Αίτησης και δικαιολογητικών πατήστε εδώ: https://iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4386 ΦEK 83/A/11.5.2016ν, το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας στο πλαίσιο της διαδικασίας κάλυψης των κενών θέσεων στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία για το σχολικό έτος 2016-17, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Π.Ε 70 και καλεί τους υποψήφιους μόνιμους εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων να υποβάλουν σχετική αίτηση απόσπασης σύμφωνα με τις οδηγίες πρόσκλησης που επισυνάπτονται, μέχρι την Παρασκευή 10/6/2016.

Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου
Σπύρτου Άννα Αν. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε