Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή νέας μαθήτριας στο σχολείο μας

Σχολικό έτος: 
2015-2016

Για την κάλυψη της μιας (1) δημιουργηθείσας κενής θέσης (λόγω μετεγγραφής) στο δυναμικό της Β΄ Τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου της Φλώρινας, καλούνται οι γονείς των οποίων τα παιδιά κατά το σχολικό έτος  2015-2016  φοιτούν στη Β’ Δημοτικού  και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο του Σχολείου, να το πράξουν από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015, κατά τις ώρες: 08.10 – 13.00.

Η προκηρυχθείσα θέση αφορά αποκλειστικά κορίτσι και εάν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση.   Σε αυτήν την περίπτωση θα οριστεί, με νεότερη  ανακοίνωση, η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση του Σχολείου (τέρμα Σαλαμίνος, τηλ. 2385022992).                

Φλώρινα,   01/10/2015, Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού  Εποπτικού Συμβουλίου   

Ιορδανίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας