Πρόσκληση για απόσπαση στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

Σχολικό έτος: 
2016-2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για απόσπαση διάρκειας ενός σχολικού έτους στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας για το σχολικό έτος 2017-18, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4386  ΦEK 83/A/11.5.2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4386  ΦEK 83/A/11.5.2016ν, το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας στο πλαίσιο της διαδικασίας κάλυψης των κενών θέσεων στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία για το σχολικό έτος 2017-18,  προκηρύσσει  δύο (2) θέσεις Π.Ε 70 (η μια πλήρους ωραρίου και μια για 16 ώρες) και καλεί τους υποψήφιους μόνιμους  εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων να υποβάλουν σχετική αίτηση απόσπασης σύμφωνα με τις οδηγίες πρόσκλησης που επισυνάπτονται, μέχρι την Παρασκευή 16/6/2017.

Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου

Σπύρτου Άννα, Αν. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε