Τσάντα στο Σχολείο

Σχολικό έτος: 
2018-2019

Σύμφωνα με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου η τσάντα των μαθητών/τριών θα παραμένει στο σχολείο τα δύο (2) πρώτα Σαββατοκύριακα κάθε μήνα.

Ο Δ/ντης, Σεχίδης Κων/νος