Όμιλοι 2012-2013

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εκπαιδευτική διάσταση της ρομποτικής. Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα εμπλακούν σε εργαστηριακές και βιωματικές δραστηριότητες με κεντρικό σκοπό την κατάκτηση γνώσεων που ανήκουν σε μια ποικιλία θεματικών πεδίων. Παιδαγωγικό πλαίσιο, αλλά και διδακτική στρατηγική, θα είναι η ψυχαγωγική εκμάθηση. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια εναλλακτική μορφή μάθησης, που θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να μάθουν με τους τρόπους που ήδη γνωρίζουν, αλλά και να αναπτύξουν νέους.

Εργαστήρι Γλώσσας: Όμιλος Κριτικού Γραμματισμού για μαθητές ΣΤ΄τάξης.

Το πρόγραμμα που υλοποιείται στηρίζεται στις αρχές του Κριτικού Γραμματισμού, σύμφωνα με τον οποίο κάθε πολιτισμικό προϊόν (και στην περίπτωσή μας η γλώσσα και η λογοτεχνία) προσεγγίζεται μαθησιακά ως ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσμα ιδεολογικών, κοινωνικών και τεχνολογικών διεργασιών, οι οποίες στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής του Κριτικού Γραμματισμού είναι –και πρέπει να είναι– διερευνήσιμες και ερμηνεύσιμες.

Εργαστήρι Γλώσσας: «Παραμύθι και αφήγηση» για μαθητές Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού.

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Γλώσσας του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας λειτούργησε κατά τα σχολικά έτη 2012-13 και 2013-14 ο Όμιλος «Παραμύθι και Αφήγηση», που απευθυνόταν σε μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτό τον Όμιλο υλοποιήθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιώντας την αγάπη των παιδιών για τα παραμύθια...