Εκπαιδευτική Ρομποτική

Υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εκπαιδευτική διάσταση της ρομποτικής. Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα εμπλακούν σε εργαστηριακές και βιωματικές δραστηριότητες με κεντρικό σκοπό την κατάκτηση γνώσεων που ανήκουν σε μια ποικιλία θεματικών πεδίων. Παιδαγωγικό πλαίσιο, αλλά και διδακτική στρατηγική, θα είναι η ψυχαγωγική εκμάθηση. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια εναλλακτική μορφή μάθησης, που θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να μάθουν με τους τρόπους που ήδη γνωρίζουν, αλλά και να αναπτύξουν νέους.

  • Υπεύθυνος Ομίλου: Κασκαμανίδης Γιάννης, Σύμβουλος ΠΕ
  • Βοηθός: Στεφανία Μπλούχου