Όμιλοι 2013-2014

Εργαστήρι Γλώσσας: Όμιλος Κριτικού Γραμματισμού για μαθητές ΣΤ΄τάξης.

Το πρόγραμμα που υλοποιείται στηρίζεται στις αρχές του Κριτικού Γραμματισμού, σύμφωνα με τον οποίο κάθε πολιτισμικό προϊόν (και στην περίπτωσή μας η γλώσσα και η λογοτεχνία) προσεγγίζεται μαθησιακά ως ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσμα ιδεολογικών, κοινωνικών και τεχνολογικών διεργασιών, οι οποίες στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής του Κριτικού Γραμματισμού είναι –και πρέπει να είναι– διερευνήσιμες και ερμηνεύσιμες.

Εργαστήρι Γλώσσας: «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» για μαθητές Δ΄ και Ε΄ τάξης Δημοτικού.

Η δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο είναι μια προσπάθεια να ξυπνήσουμε στο παιδί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, να δώσουμε τροφή στα όνειρα και στη φαντασία του, να το βοηθήσουμε να σκέφτεται και να αποτυπώνει τη σκέψη του χωρίς άγχος και φόβο. Δημιουργικό είναι καθετί που εκφράζει τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού, το βοηθάει να εξωτερικεύει τα ερεθίσματα του κόσμου που το περιβάλλει και να τα μετασχηματίζει σε αυτοέκφραση η οποία είναι ταυτόχρονα και εργαλείο επικοινωνίας.

Εργαστήρι Γλώσσας: «Παραμύθι και αφήγηση» για μαθητές Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού.

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Γλώσσας του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας λειτούργησε κατά τα σχολικά έτη 2012-13 και 2013-14 ο Όμιλος «Παραμύθι και Αφήγηση», που απευθυνόταν σε μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτό τον Όμιλο υλοποιήθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιώντας την αγάπη των παιδιών για τα παραμύθια...

Επισκεφτείτε την σελίδα του ομίλου "Πολυμήχανοι Κατασκευαστές": https://polymhxanoi.edublogs.org