Όμιλοι 2014-2015

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε και ΣΤ τάξης των δημοτικών σχολείων της περιοχής της Φλώρινας. Για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων με βάση τους περιορισμούς που θέτει η υλικοτεχνική υποδομή ο μέγιστος αριθμός παιδιών που μπορούν να συμμετέχουν στον όμιλο ορίζεται σε 16. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής υπερβαίνουν τις 16, η επιλογή των μαθητών θα γίνει ύστερα από κλήρωση. Στον όμιλο δεν μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες που τον παρακολούθησαν την περυσινή χρονιά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε και ΣΤ τάξης Δημοτικού. Καθώς ο όμιλος θα λειτουργεί παράλληλα και διαδικτυακά, ουσιαστικά απευθύνεται σε παιδιά από όλη την Ελλάδα. Ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών που θα συμμετέχουν στις συναντήσεις με φυσική παρουσία δεν μπορεί να ξεπερνά τα 20 άτομα λόγω των περιορισμών της υλικοτεχνικής υποδομής. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες η επιλογή των μαθητών/μαθητριών θα γίνεται με κλήρωση. Ο αριθμός των μαθητών που μπορούν να παρακολουθήσουν τον όμιλο διαδικτυακά δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30 άτομα.

Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στοχεύει στο να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας, δηλαδή την ανακάλυψη, τη συλλογή δεδομένων, την παρατήρηση, την αξιολόγηση, την ταξινόμηση των ιστορικών πηγών και τη διατύπωση επιμέρους και γενικότερων συμπερασμάτων. Οι μαθητές μαθαίνουν να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν το ευρύ φάσμα των ιστορικών πηγών. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι, στη μελέτη της τοπικής ιστορίας, είναι έντονο το βιωματικό στοιχείο.

Εργαστήρι Γλώσσας: «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» για μαθητές Δ΄ και Ε΄ τάξης Δημοτικού.

Η δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο είναι μια προσπάθεια να ξυπνήσουμε στο παιδί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, να δώσουμε τροφή στα όνειρα και στη φαντασία του, να το βοηθήσουμε να σκέφτεται και να αποτυπώνει τη σκέψη του χωρίς άγχος και φόβο. Δημιουργικό είναι καθετί που εκφράζει τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού, το βοηθάει να εξωτερικεύει τα ερεθίσματα του κόσμου που το περιβάλλει και να τα μετασχηματίζει σε αυτοέκφραση η οποία είναι ταυτόχρονα και εργαλείο επικοινωνίας.

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Γλώσσας του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Φλώρινας θα λειτουργήσει κατά το σχολικό έτος 2014-2015 ο ‘Όμιλος “Παραμύθι και Αφήγηση“ που απευθύνεται σε μαθητές Β’ και Γ’ δημοτικού.

Στον Όμιλο θα αξιοποιηθεί η αγάπη των παιδιών για το παραμύθι ώστε να συνειδητοποιήσουν την διαχρονικότητά του και να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες ανάγνωσης, κατανόησης και συγγραφής παραμυθιών.