Όμιλοι 2015-2016

Ο συγκεκριμένος όμιλος φιλοδοξεί να αποτελέσει ταυτόχρονα εργαστήρι δημιουργικής γραφής και θεατρικό εργαστήρι. Το αναλυτικό πρόγραμμά του βασίζεται σε ιδέες και προτάσεις πολλών ανθρώπων: του Τριαντάφυλλου Κωτόπουλου, του Σταύρου Γρόσδου, του Τζάνι Ροντάρι, του Νίκου Γκόβα, του Αουγκούτο Μπόαλ, της Σοφίας Νικολαΐδου, του Ανδρέα Καρακίτσιου, του Στάθη Βαλούκου, της Χριστίνας Kallas-Καλογεροπούλου κ.ά.

Από το σχολικό έτος 2012 λειτουργούν στο σχολείο μας όμιλοι με αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες και την εκπαιδευτική ρομποτική. Το σχολικό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσουν τρεις εκπαιδευτικοί όμιλοι τεχνολογίας-ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

Βασικός σκοπός τους είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης πραγματικών τεχνολογικών προβλημάτων (σχεδιασμός, υλοποίηση, δοκιμή, ανατροφοδότηση) σε περιβάλλον ομαδικής συνεργασίας. Επιμέρους στόχοι είναι:

Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στοχεύει στο να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας, δηλαδή την ανακάλυψη, τη συλλογή δεδομένων, την παρατήρηση, την αξιολόγηση, την ταξινόμηση των ιστορικών πηγών και τη διατύπωση επιμέρους και γενικότερων συμπερασμάτων. Οι μαθητές μαθαίνουν να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν το ευρύ φάσμα των ιστορικών πηγών. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι, στη μελέτη της τοπικής ιστορίας, είναι έντονο το βιωματικό στοιχείο.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος «Τέχνη και Πολιτισμός» λειτουργεί για τρίτη συνεχή χρονιά, διευρύνοντας τους θεματικούς του άξονες και ενισχύοντας τη διαθεματικότητα και τη συνεργασία μεταξύ ανθρωπιστικών και τεχνολογικών σπουδών.

Κύριος σκοπός του είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την Τέχνη, να εμβαθύνουν σ΄ αυτή και να την απολαύσουν μέσα από ισόρροπες δραστηριότητες έρευνας και δημιουργίας έργων, ώστε να καλλιεργηθούν ως δημιουργοί και ως φιλότεχνοι θεατές.