Όμιλοι 2015-2016

Ο όμιλος "Γνωριμίας με την Τέχνη και τον Πολιτισμό της Φλώρινας" απευθύνεται σε μαθητές της Δ και Ε τάξης. Οι προσεγγίσεις γύρω από την Τέχνη ποικίλουν και διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και το γνωστικό επίπεδο. Μέσα από τις δράσεις του ομίλου θέλουμε να προσφέρουμε ποικίλα ερεθίσματα σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες κλίσεις, ώστε να εξοικειωθούν με τα υλικά και τα χρώματα, να αποδομήσουν τη δημιουργία και να την ανασυνθέσουν, να τη βιώσουν μέσα από τις δικές τους εμπειρίες, ερχόμενα σε επαφή και δημιουργώντας, μέσα σε εργαστήρια και ατελιέ ζωγράφων.

Ο συγκεκριμένος όμιλος φιλοδοξεί να αποτελέσει ταυτόχρονα εργαστήρι δημιουργικής γραφής και θεατρικό εργαστήρι. Το αναλυτικό πρόγραμμά του βασίζεται σε ιδέες και προτάσεις πολλών ανθρώπων: του Τριαντάφυλλου Κωτόπουλου, του Σταύρου Γρόσδου, του Τζάνι Ροντάρι, του Νίκου Γκόβα, του Αουγκούτο Μπόαλ, της Σοφίας Νικολαΐδου, του Ανδρέα Καρακίτσιου, του Στάθη Βαλούκου, της Χριστίνας Kallas-Καλογεροπούλου κ.ά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε και ΣΤ τάξης των δημοτικών σχολείων της περιοχής της Φλώρινας. Για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων με βάση τους περιορισμούς που θέτει η υλικοτεχνική υποδομή ο μέγιστος αριθμός παιδιών που μπορούν να συμμετέχουν στον όμιλο ορίζεται σε 16. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής υπερβαίνουν τις 16, η επιλογή των μαθητών θα γίνει ύστερα από κλήρωση. Στον όμιλο δεν μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες που τον παρακολούθησαν την περυσινή χρονιά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε και ΣΤ τάξης Δημοτικού. Καθώς ο όμιλος θα λειτουργεί παράλληλα και διαδικτυακά, ουσιαστικά απευθύνεται σε παιδιά από όλη την Ελλάδα. Ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών που θα συμμετέχουν στις συναντήσεις με φυσική παρουσία δεν μπορεί να ξεπερνά τα 20 άτομα λόγω των περιορισμών της υλικοτεχνικής υποδομής. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες η επιλογή των μαθητών/μαθητριών θα γίνεται με κλήρωση. Ο αριθμός των μαθητών που μπορούν να παρακολουθήσουν τον όμιλο διαδικτυακά δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30 άτομα.

Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στοχεύει στο να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας, δηλαδή την ανακάλυψη, τη συλλογή δεδομένων, την παρατήρηση, την αξιολόγηση, την ταξινόμηση των ιστορικών πηγών και τη διατύπωση επιμέρους και γενικότερων συμπερασμάτων. Οι μαθητές μαθαίνουν να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν το ευρύ φάσμα των ιστορικών πηγών. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι, στη μελέτη της τοπικής ιστορίας, είναι έντονο το βιωματικό στοιχείο.