Γνωριμία με την Τέχνη και τον Πολιτισμό της Φλώρινας

Σχολικό έτος: 
2015-2016
2016-2017
Μέρες/ώρες λειτουργίας: 
Τρίτη 17:00-19:00

Υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός

Ο όμιλος "Γνωριμίας με την Τέχνη και τον Πολιτισμό της Φλώρινας" απευθύνεται σε μαθητές της Δ΄και Ε΄τάξης. Οι προσεγγίσεις γύρω από την Τέχνη ποικίλουν και διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και το γνωστικό επίπεδο. Μέσα από τις δράσεις του ομίλου θέλουμε να προσφέρουμε ποικίλα ερεθίσματα σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες κλίσεις, ώστε να εξοικειωθούν με τα υλικά και τα χρώματα, να αποδομήσουν τη δημιουργία και να την ανασυνθέσουν, να τη βιώσουν μέσα από τις δικές τους εμπειρίες, ερχόμενα σε επαφή και δημιουργώντας, μέσα σε εργαστήρια και ατελιέ ζωγράφων. Ο περίπατός μας στα μονοπάτια της Τέχνης και του Πολιτισμού του τόπου μας, θα ωθήσει τα παιδιά να αφεθούν στο χώρο των χρωμάτων και των σχεδίων, σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουν την εικαστική γλώσσα των σπουδαίων Φλωρινιωτών καλλιτεχνών, να καλλιεργήσουν την αισθητική τους αντίληψη, ενεργοποιώντας τη φαντασία τους και να εκφραστούν κριτικά για τα έργα τέχνης.